Презентація брифу НАКО щодо корпоративного управління в ОПК