Повернутись до новин
18 серпня, 2020
Аналіз корупційних ризиків проєкту положення про Міністерство розвитку стратегічних галузей промисловості

Яким буде новостворене Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості? Якими саме сферами воно буде опікуватися, і які будуть у нього повноваження? Які корупційні ризики містить у собі міністерство у запланованому форматі? 

На ці питання експерти НАКО шукали відповіді, аналізуючи проєкт рішення про затвердження положення про Міністерство з питань розвитку стратегічних галузей промисловості (далі - Мінстратегпром). Наразі цей проєкт готується до ухвалення.

Згідно з ним, Мінстратегпром має 120 функцій, серед яких і ті, що не стосуються напряму оборонно-промислового комплексу, а при реалізації можуть створити протиріччя із повноваженнями центральних органів виконавчої влади, визначеними відповідальними за формування відповідних політик. Зокрема, планується наділити Мінстратегпром повноваженнях в стратегічних галузях промисловості щодо:

 • Зовнішньоекономічної діяльності;
 • Управління інвестиціями;
 • Виробничої, наукової, науково-технічної діяльності, трансферу технологій;
 • Розвитку цифрових технологій, інформатизації, розвитку електронного урядування, побудови сучасного інформаційного суспільства, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, створення системи національних інформаційних ресурсів;
 • Технічного регулювання, стандартизації, метрологічної діяльності та метрології;
 • Забезпечення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів;
 • Забезпечення євроінтеграції, розвитку економічного співробітництва з державами-членами Організації Північноатлантичного договору тощо.

У разі, коли немає чіткого переліку галузей промисловості, які належать до компетенції новоствореного міністерства, Мінстратегпром може на власний розсуд виконувати вищезазначені функції в будь-якій сфері із цього списку. Це може призвести до суперечностей із повноваженнями Міністерства цифрової трансформації, Мінекономіки, Державної аудиторської служби тощо.

Ключові корупційні ризики наступні:

Ризик 1. Можливі ситуації конфлікту інтересів, що може стати підгрунтям для зловживань і корупційних порушень через концентрацію в одному органі державної влади таких повноважень: з управління ОПК, формування державного оборонного замовлення, державного експортного контролю та визначення пріоритетних напрямів передових наукових розробок. Наголошуємо, що Мінстратегпром керуватиме повним циклом: від визначення потреби в оборонних закупівлях, безпосереднього керівництва суб'єктами господарювання ОПК, що задовольняють цю потребу, до здійснення державного експортного контролю та визначення перспективних наукових розробок. Поєднання повноважень визначення потреби в оборонних закупівлях та управління об'єктами державної власності у ОПУ, які є постачальниками цих закупівель, створює прямий конфлікт інтересів.

Ризик 2. Міністерство планують наділити широкими повноваженнями по управлінню державними підприємствами сфери ОПК, водночас ніде не закріплюються перспективи реформування управління відповідно до європейських стандартів. Це ставить під загрозу корпоратизацію підприємств і може зацементувати існуючий стан справ. Наголошуємо, що функція управління міністерством об'єктами державної власності протирічить Керівних принципів ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) з корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності. Текст проєкту Положення не містить чіткої та недвозначної вказівки на необхідність запровадження Керівних принципів ОЕСР з корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності та продовження реформування суб'єктів господарювання ОПК. Це залишає простір для зміни курсу і збереження існуючих неефективних практик управління.

Ризик 3. Недосконале правове регулювання, що створює умови для колізій та правопорушень. Чинне законодавство та проєкт Положення не дають визначення того, які галузі промисловості є стратегічними, тому повноваження новоствореного міністерства є неконкретними. І різних підпунктах проєкту згадуються, зокрема, машинобудування та літакобудування, з одного боку, та легка і скляна, з іншого. Мінстратегпром може отримати визначний вплив на будь-яку галузь промисловості, визнавши її стратегічною. Також, у проєкті зазначається, що Мінстратегпром проводить авторизацію електронних майданчиків. Без уточнення, які саме це електронні майданчики, неможливо об’єктивно оцінити таке повноваження, адже це може бути як наступом на систему публічних закупівель, так і відродженням електронних майданчиків, що слугували прикриттям для корупційних схем.

Відтак, ми рекомендуємо: 

 1. Переглянути повноваження Мінстратегпрому для запобігання їх надмірної концентрації в одному органі влади та запровадження системи балансу і стримувань від можливих зловживань;
 2. Враховувати Керівні принципи ОЕСР з корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності у питанні повноважень Мінстратегпрому з управління об’єктами державної власності в ОПК;
 3. Закріпити курс на продовження корпоратизації підприємств ОПК відповідно до Керівних принципів ОЕСР з корпоративного врядування;
 4. Чітко вказати вичерпний перелік галузей промисловості, що належать до управління Мінстратегпрому;
 5. Додатково проаналізувати повноваження Міністерства та виключити невластиві повноваження, що перетинаються чи дублюють повноваження інших органів влади.

Детальний аналіз буде передано державним органам влади. Ознайомитися із ним можна нижче.

Фото: 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр»