Нормативна база

Конституція України

 

Концептуальні документи у секторі безпеки та оборони України

 1. Закон України «Про національну безпеку України» 
 2. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»
 3. Закон України «Про оборону України»
 4. Закон України «Про організацію оборонного планування»
 5. Закон України «Про правовий режим воєнного стану»
 6. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану»
 7. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України»
 8. Закон України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави»
 9. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України”
 10. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України”
 11. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо дальшої демократизації суспільства та посилення цивільного контролю за діяльністю правоохоронних та розвідувальних органів України»
 12. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України»  

 

Будівництво та реформування Збройних Сил України

 1. Закон України «Про Збройні Сили України»
 2. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»
 3. Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу»
 4. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
 5. Закон України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України»
 6. Закон України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України»
 7. Закон України «Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України»
 8. Закон України «Про використання земель оборони»
 9. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”
 10. Указ Президента України «Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України»
 11. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України»
 12. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року»

 

Оборонно-промисловий комплекс

 1. Закон України «Про державне оборонне замовлення»
 2. Закон України «Про космічну діяльність»
 3. Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності оборонно-промислового комплексу України»
 4. Закон України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі»
 5. Закон України «Про управління об’єктами державної власності»

 

Державна безпека

 1. Закон України «Про Службу безпеки України»
 2. Закон України «Про розвідувальні органи України»
 3. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність»
 4. Закон України «Про боротьбу з тероризмом»
 5. Закон України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»
 6. Закон України «Про інформацію»
 7. Закон України «Про державну таємницю»
 8. Закон України «Про Національну систему конфіденційного зв’язку»
 9. Закон України «Про страховий фонд документації України»
 10. Закон України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України»
 11. Закон України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму»
 12. Закон України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму»

 

Демократизація сектору безпеки

 1. Закон України «Про Державну прикордонну службу України»
 2. Закон України «Про державний кордон України»
 3. Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України»
 4. Закон України «Про прикордонний контроль»
 5. Закон України «Про Державну спеціальну службу транспорту»
 6. Кодекс цивільного захисту України
 7. Закон України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми»

 

Військове співробітництво та миротворча діяльність

 1. Закон України «Про участь України в міжнародних миротворчих операціях»
 2. Закон України «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав»
 3. Закон України «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України»
 4. Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»
 5. Указ Президента України «Про Державну службу експортного контролю України»
 6. Закон України «Про прийняття Протоколу про вибухонебезпечні предмети – наслідки війни»
 7. Закон України «Про ратифікацію Угоди між Європейським Союзом і Україною про визначення загальної схеми участі України в операціях Європейського Союзу із врегулюванням криз»

 

Соціальний захист військовослужбовців

 1. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
 2. Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
 3. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»
 4. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
 5. Закон України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей»
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції»

 

Забезпечення законності і правопорядку у Збройних Силах України та інших військових формуваннях

 1. Закон України «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України»
 2. Закон України «Про Національну гвардію України»
 3. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
 4. Закон України «Про запобігання корупції»
 5. Указ Президента України «Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців»