Повернутись до Дослідження і аналітика
25 вересня, 2021
Аналіз Стратегічного оборонного бюлетеня 2021 року

17 вересня 2021 року Президент України підписав Указ № 473/202, яким затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України.

Це важливий документ стратегічного характеру, що є основою для подальшої розробки і реалізації програмних документів та проектів по розвитку сил оборони. Він визначає основні напрями реалізації воєнної політики України, стратегічні цілі розвитку та очікувані результати їхнього досягнення.

Оборонний бюлетень - це ще одна ланка у системі оборонного планування.

Мета бюлетня - привести систему оборони до рівня, здатного забезпечити захист території та відновлення територіальної цілісності України, наближення до стандартів НАТО і трансформацію Збройних Сил відповідно до демократичних стандартів.

Втім детальний аналіз положень бюлетеня ставить під сумнів якість реалізації заявлених намірів. Зокрема, у документі не згадується про продовження курсу на розсекречення оборонних закупівель, що викликає значне занепокоєння експертів НАКО. 

Оборонний бюлетень 2016 року передбачав поступове переведення звичайних закупівель озброєння за державним оборонним замовленням у публічну площину. Однак протягом наступних чотирьох років цього так і не зробили.

Зменшення обсягів необґрунтовано засекречених закупівель мало б підвищити їхню конкурентоспроможність, а, відтак, і мінімізувати корупцію. Це також є важливим кроком у наближенні України до НАТО. 

Протягом 2016-2020 років НАКО неодноразово звертала увагу на необхідність знижувати рівень секретності оборонних закупівель. Втім станом на 2021 рік оборонні закупівлі все ще залишаються надмірно засекреченими, а новий бюлетень не містить згадок про продовження курсу на зниження секретності.

Прийнятий у 2020 році Закон “Про оборонні закупівлі” мав би стати початком переходу від засекреченої радянської системи до більш прозорої євроатлантичної. Однак низка положень ухваленого закону лише сприяють продовженню традиції необґрунтованого та надмірного засекречення. Окрім цього, станом на вересень 2021 року, більш ніж рік після його прийняття, закон досі не імплементований належним чином. Велика кількість колізій та прогалин призвела до фактичного блокування оборонних закупівель - як за старою, так і за новою моделлю. 

Як наслідок, передбаченого ще у 2016 році переведення більшості закупівель на нову систему не відбулося, і вони й надалі залишаються надмірно засекреченими. 

З огляду на це, відсутність будь-яких положень про розсекречення у бюлетені ставить під загрозу реальне наближення до стандартів НАТО та демократичну трансформацію Збройних Сил України.
З детальним аналізом можна ознайомитися нижче: